Poems in Punjabi


1. ਅੰਬਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ

2. ਚੰਦਾ ਵੇ ਤੇਰੀ ਚਾਨਣੀ

3. ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ?

4. ਪਿਆਸ ਦਾ ਅੰਤ

5. ਕੂੰਜ

6. ਇਕ ਹਾਦਸਾ

7. ਖ਼ਿਆਲਾਂ ਦੇ ਖੰਭ

8. ਵਿਚਾਰੀ ਉਹ

9. ਜ਼ਿੰਦਗੀ

10. ਮੈਂ ਹਾਂ ਰੁੱਖ ਨਿੱਕਾ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ / ਗੀਤ

11. ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਹ

12. ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਪਤਾ

13. ਤਬਦੀਲੀ

14. ਅਲਵਿਦਾ

15. ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ

16. ਸਰਬਣ

17. ਇਕ ਉਦਾਸ ਕਵਿਤਾ

18. ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ

19. ਸੇਕ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ

20. ਚੁੱਪ ਦੀ ਕੰਧ

21. ਅੱਗ ਦਾ ਘੋੜਾ

22. ਮੇਰੇ ਹਾਣੀ